Różaniec z dopowiedzeniami
Jest to jedna z najstarszych metod odmawiania Różańca, a zarazem dość wymagająca, którą wypracowali trapiści z Trewiru w XV w. pod wpływem Dominika z Prus (+ 1461). Polega ona na tzw. klauzulach (dopowiedzeniach) do imienia Jezusa, zamykającego pierwszą część Pozdrowienia Anielskiego.
 
Tajemnice radosne
I. Zwiastowanie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …którego Tobie w Nazarecie zwiastował Archanioł Gabriel (por. Łk 1, 26).
2. …który wybrał Cię na swoją Matkę (por. Łk 1, 31).
3. …który napełnił Cię Duchem Świętym (por. Łk. 1, 35).
4. …którego przyjęłaś otwartym sercem.
5. …którego stałaś się pokorną Służebnicą (por. Łk 1, 38).
6. …który w Tobie dał nam przykład wypełniania woli Bożej.
7. …który Tobie okazał miłosierdzie, bo uczynił wielki rzeczy (por. Łk 1, 49-50).
8. …który dzięki Tobie stał się człowiekiem.
9. …który dzięki Twojemu fiat wszedł w naszą historię na zawsze.
10. …który stając się jednym z nas podźwignął nas w naszej nędzy (por. Mt 7, 18).
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
II. Nawiedzenie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …którego zaniosłaś w swym łonie do św. Elżbiety.
2. …którego bliskością rozradował się św. Jan Chrzciciel w łonie swej Matki (por. Łk 1, 41).
3. …którego stałaś się żywą monstrancją.
4. …który dzięki Tobie napełnił błogosławieństwem dom Zachariasza i Elżbiety (por. Łk 1, 43).
5. …którego jak Ty mamy nieść strapionym i zasmuconym.
6. …którego dajesz nam jako źródło nadziei dla wątpiących.
7. …który nawiedza nas w komunii duchowej.
8. …którego odnajdujemy w naszych bliźnich.
9. …którego w Eucharystii nawiedzamy i adorujemy wraz z Tobą.
10. …który przez posługę kapłanów nawiedza chorych i cierpiących.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
III. Narodzenie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …którego porodziłaś w ubogiej szopie i owinęłaś w pieluszki (por. Łk 2, 7).
2. …który swoim narodzeniem uświęcił ludzkie życie.
3. …którego jako pierwsi adorowali ubodzy pasterze (por. Łk 2, 8).
4. …którego narodzenie było źródłem radości aniołów (por. Łk. 2, 13).
5. …któremu hołd oddali Mędrcy ze Wschodu (por. Mt 2, 11).
6. …który jako odwieczne Słowo w Tobie stał się ciałem (por. J 1, 14).
7. …który stale „rodzi się” na ołtarzach świata.
8. …którego jak pasterze adorujemy w Najświętszym Sakramencie.
9. …który przez Komunię Świętą rodzi się w naszych sercach.
10. …który błogosławi każdemu ojcu, zatroskanemu o swe dziecko i żonę.
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
IV. Ofiarowanie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …którego jako pierworodnego Syna ofiarowałaś Bogu Ojcu (por. Łk 2, 22).
2. …którego przynosząc do świątyni jerozolimskiej wraz ze św. Józefem, ofiarowałaś parę gołębi (por. Łk 2, 24).
3. …którego ofiarowanie było spełnieniem oczekiwań starca Symeona (por. Łk 2, 25).
4. …którego wziął w objęcia starzec Symeon i wychwalał Boże miłosierdzie (por. Łk 2, 28-32).
5. …z powodu którego przyjęłaś zapowiedź macierzyńskiego cierpienia (por. Łk 2, 35).
6. …którego ofiarowanie było źródłem radości dla sędziwej prorokini Anny (por. Łk 2, 38).
7. …który sam zawsze ofiarowuje się nam w każdej Mszy św.
8. …którego w Eucharystii wyczekują chorzy.
9. …do którego modlą się pobożne wdowy, polecając swoich bliskich żywych i zmarłych.
10. …któremu we Mszy św. ofiarowujemy naszą codzienność i pracę.
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
V. Znalezienie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który jako dziecko co roku chodził w pielgrzymce do Jerozolimy (por. Łk 2, 41).
2. …który pozostał w świątyni jerozolimskiej, zasiadając wśród uczonych w Piśmie (por. Łk 2, 46).
3. …który bystrością swego umysłu i odpowiedziami zdumiewał wszystkich (por. Łk 2, 47).
4. …którego razem z Józefem szukałaś z bólem serca (por. Łk 2, 48).
5. …którego odnalazłaś po trzech dniach poszukiwań (por. Łk 2, 46).
6. …który wyznał, że Jego życiową misją jest „być w sprawach Ojca” (Łk 2, 49).
7. …od którego uczymy się, jak we wszystkim wypełniać wolę Bożą.
8. …w którego Ofierze Eucharystycznej odnajdujemy przedsmak nieba.
9. …w bliskości którego odnajdujemy siebie w eucharystycznej wspólnocie Kościoła.
10. …który wróciwszy do Nazaretu, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” Łk 2, 25).
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
 
Tajemnice światła
I. Chrzest Jezusa w Jordanie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który przyjął chrzest w rzece Jordan z rąk św. Jana Chrzciciela (por. Mt 3, 13).
2. …o którym św. Jan Chrzciciel powiedział: „Oto Baranek Boży” (J 1, 29).
3. …który przyjmując chrzest, nadał wodzie sakramentalną moc oczyszczania z grzechów.
4. …na którego w chwili chrztu zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy (por. Mt 3, 16).
5. …o którym nad Jordanem Bóg Ojciec głosem z nieba zaświadczył, że jest Jego Umiłowanym Synem (por. Mt 3, 17).
6. …który swoim chrztem pokazał nam drogę do źródeł Bożej łaski.
7. …którego braćmi i siostrami stajemy się na mocy chrztu świętego.
8. …którego chrzest przypomina nam każde niedzielne pokropienie przed Mszą świętą.
9. …który pragnie zamieszkać w sercach wszystkich, zwłaszcza ubogich i cierpiących.
10. …który pragnie, abyśmy stali się Jego współpracownikami w dziele zbawienia świata.
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
II. Objawienie się na Weselu w Kanie Galilejskiej
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który wraz z Tobą został zaproszony na wesele w Kanie w Galilei, niedaleko rodzinnego Nazaretu (por. J 2,1 ).
2. …do którego powiedziałaś: „Nie mają już wina” (J 2, 3).
3. …który mówiąc do Ciebie: „Niewiasto” (J2, 4), wprowadził Cię w swoje zbawcze posłannictwo.
4. …który na Twoją prośbę polecił sługom napełnić wodą sześć stągwi kamiennych (por. J 2, 6).
5. …który dokonał pierwszego cudu zamiany wody w wyborne wino (por. J 2, 8-10).
6. …który uczestnikom wesela objawił się jako prawdziwy Mesjasz – Pan i Zbawiciel.
7. …który poprzez cud galilejski „objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego jego uczniowie” (J 2, 11).
8. …który w cudownej zamianie wody w wino zapowiedział Ucztę Eucharystyczną.
9. …który jako Chleb Eucharystyczny może zaspokoić wszystkie nasze godziwy potrzeby.
10. …dzięki któremu każda Msza św. jest jak gody w Kanie Galilejskiej.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
III. Głoszenie królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który wędrował po całej Palestynie i głosił, że przybliżyło się do nas królestwo Boże (por. Łk 10, 9).
2. …który przede wszystkim wzywał do nawrócenia i przemiany serc (por. Mt 3, 8).
3. …który uczył na górze, że błogosławieni są ci, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, bo oni dostąpią Bożego miłosierdzia (por. Mt 5, 7).
4. …który okazał swe miłosierdzie wdowie z Nain, wskrzeszając jej syna.
5. …który z miłości do grzesznych ludzi uzdrawiał chorych i uwalniał opętanych z mocy złego ducha.
6. …który cudownie rozmnażając chleb, dał zapowiedź Eucharystii (por. Mt 14, 19).
7. …który odmówiwszy błogosławieństwo, łamał chleby i rozdawał je tłumom (por. Mt 14, 19).
8. …który do sytości karmił chlebem zgromadzone tłumy (por. Mt 14, 20).
9. …którego królestwo jest pomiędzy nami (por. Łk 17, 21).
10. …który powiedział, że aby dostąpić królestwa Bożego, trzeba przemienić się wewnętrznie i stać się jak dziecko (por. Mt 18, 3).
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
IV. Przemienienie na górze Tabor
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i udał się na górę (por. Mt 17, 1).
2. …który przemienił się wobec swoich uczniów (por. Mt 17, 2).
3. …którego szaty stał się białe jak światło (por. Mt 17, 2).
4. …któremu na Górze Przemienienia asystowali Mojżesz i Eliasz (por. Mt 17, 3).
5. …którego osłonił obłok i odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 7).
6. …który swoim przemienieniem pokazuje, jak niepojęta dla człowieka jest chwała Boża.
7. …którego przemienienie na górze Tabor zapowiada „wielką tajemnicę wiary”.
8. …którego cudowne przemienienie jest zapowiedzią chwały zmartwychwstania.
9. …który zapowiadając swoje zmartwychwstanie, ukazuje zarazem sens swojej Męki i Śmierci na krzyżu.
10. …który swoim przemienieniem budzi w nas nadzieję szczęścia wiecznego w niebie.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
V. Ustanowienie Eucharystii
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który w przeddzień swej męki w Wieczerniku ustanowił Eucharystię, dając swoje Ciało i Krew jako pokarm na życie wieczne.
2. …na piersi którego spoczywał umiłowany uczeń Jan podczas Ostatniej Wieczerzy.
3. …który wraz z Eucharystią ustanowił sakrament kapłaństwa.
4. …który w sakramentach Eucharystii i kapłaństwa okazał nam pełnię swego miłosierdzia.
5. …który podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się za swoich uczniów, „aby byli jedno” (J 17, 21-23).
6. …który polecił kapłanom, aby sprawowali Eucharystię jako pamiątkę Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
7. …który w swoim nieskończonym miłosierdziu nieustannie daje Siebie ludziom aż do końca świata.
8. …który w Eucharystii już tu na ziemi pozwala nam smakować radości nieba.
9. …który stale zaprasza nas na swą Eucharystyczną Ucztę, abyśmy mogli zaczerpnąć ze źródła Bożego miłosierdzia.
10. …który żąda, aby Jego Ciało i Krew przyjmować czystym sercem, wpierw pojednawszy się z braćmi.
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
 
Tajemnice bolesne
I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który w ogrodzie Getsemani, wziąwszy z sobą Piotra, Jakuba i Jana, „zaczął się smucić i odczuwać trwogę” (Mt 26, 37).
2. …który rzekł do uczniów: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną” (Mt 26, 38).
3. …który modlił się żarliwie o wypełnienie woli Ojca, „a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22, 44).
4. …który polecił apostołom: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41).
5. …który, gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących (por. Łk 26, 45).
6. …którego aresztowano w Ogrójcu po zdradzieckim pocałunku Judasza (por. Mt 22, 47-53).
7. …który modlitwą w Ogrójcu rozpoczął swoją ofiarę za zbawienie świata.
8. …który jako Arcykapłan dóbr przyszłych wydaje samego siebie w ofierze (por. Hbr 9, 11).
9. …który pragnie, abyśmy dla „Jego bolesnej męki” wypraszali miłosierdzie Boże „dla nas i dla całego świata”.
10. …który wyszedł naprzeciw zdrajcy i rzekł: „Ja jestem” (J 18, 6).
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
II. Biczowanie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który został ubiczowany na dziedzińcu pałacu Poncjusza Piłata.
2. …który jako niewinny Baranek cierpiał za nasze grzechy (por. Dz 8, 32).
3. …który w nieskończonym swoim miłosierdziu „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby (Mt 8, 17).
4. …który znosząc w milczeniu okrutne cierpienia, wypełnił zapowiedź proroka Izajasza o Cierpiącym Słudze Jahwe (por. Iż 50, 60).
5. …który przyjmując niezawinione cierpienie, odkupił grzechy naszego ciała.
6. …którego cierpienie uobecnia się w każdej Mszy św.
7. …którego biczują grzechy zaniedbywania udziału w niedzielnej Mszy św.
8. …któremu największe cierpienie sprawia brak naszej wrażliwości na ludzi głodnych, spragnionych, nagich i bezdomnych.
9. …który cierpiał biczowanie, aby pobudzić ludzką wrażliwość na potrzeby bliźnich.
10. …który wskutek biczowania stał się: "jak robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu” (PS 22, 7).
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
III. Cierniem koronowanie
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …któremu żołnierze uplótłszy koronę z cierni włożyli na głowę” (J 19, 2).
2. …którego rzymscy żołnierze „okryli płaszczem purpurowym” (J 19, 2).
3. …którego oprawcy bili po głowie, pluli w twarz i wyśmiewali, wołając: „Witaj, Królu Żydowski” (J 19, 3).
4. …dla którego koroną cierniową są grzechy ludzkiej pychy i przewrotności.
5. …którego krew oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu (por. Hbr 9, 14).
6. …który w bolesnej Swej Męce okazuje ludzkości swoje miłosierdzie.
7. …który podczas przesłuchania u Piłata był więźniem i nie znalazł współczucia czy pocieszenia.
8. …który cierpiąc, solidaryzuje się ze wszystkimi chorymi i niepełnosprawnymi.
9. …w którego „ranach jest nasze uzdrowienie” (Iż 53, 5).
10. …o którym Piłat powiedział: „Oto Człowiek” (J 19, 5).
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
IV. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …którego Piłat bez udowodnienia winy skazał na ukrzyżowanie (por. J 19, 16).
2. …który „dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Golgota” (J 19, 17).
3. …który „w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości” (1 P 2, 24).
4. …któremu towarzyszyłaś na drodze krzyżowej - Maryjo.
5. …któremu Szymon z Cyreny pomógł dźwigać belkę krzyża (por. Mt 27, 32).
6. …który każdy nasz uczynek miłosierdzia przyjmuje z wdzięcznością, tak jak pomoc Szymona z Cyreny.
7. …któremu pobożna niewiasta swą chustą otarła twarz.
8. …który stale dźwiga swój krzyż, ilekroć sprawowana jest Eucharystia.
9. …nad którym lamentowały kobiety jerozolimskie (por. Łk 23, 27).
10. …który napominał płaczące kobiety: „Nie płaczcie nade mną: płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi” (Łk 23, 28).
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
V. Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …którego Piłat wydał na śmierć krzyżową, a uwolnił zbrodniarza Barabasza (por. J 18, 40).
2. …który „umarł za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas do Boga przyprowadzić” (1 P 3, 18).
3. …który „został zabity i nabył Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu (Ap 5, 9).
4. …który jak Baranek został zabity i dlatego „jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo” (Ap 5, 12).
5. …nad którego głową umieszczono napis z podaniem winy: „Król Żydowski” (Mk 15, 26).
6. …pod którego krzyżem stałaś razem z innymi kobietami i umiłowanym uczniem Janem.
7. …który z wysokości krzyża dał nam Ciebie za Matkę (por. J 19, 26).
8. …którego martwe ciało złożono na Twoich kolanach jak na ołtarzu.
9. …którego pochowano w świeżo wykutym w skale grobie Józefa z Arymatei (por. J 19, 41).
10. …którego śmierć głosimy, ilekroć sprawujemy Eucharystię.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
 
Tajemnice chwalebne
I. Zmartwychwstanie Chrystusa
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który trzeciego dnia powstał z martwych.
2. …którego Maria z Magdali wzięła za ogrodnika, póki nie zwrócił się do niej po imieniu (por. J 20, 15-17).
3. …który po swoim zmartwychwstaniu polecił uczniom, aby wrócili do Galilei (por. Mt 28, 6).
4. …który wieczorem w dzień zmartwychwstania przyszedł do uczniów zebranych w Wieczerniku, mimo zamkniętych drzwi (por. J 20, 19).
5. …który pozdrowił apostołów słowami: „Pokój wam!” (J 20, 19).
6. …który w Wieczerniku ustanowił sakrament pokuty (por. J 20, 23), pierwszy dar Bożego miłosierdzia.
7. …w którego śmierci i zmartwychwstaniu jesteśmy zanurzeni przez chrzest święty.
8. …którego zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem stało się źródłem życia wiecznego dla wszystkich ochrzczonych: żywych i umarłych.
9. …o którego zmartwychwstaniu apostołowie świadczyli z wielką mocą (por. Dz 4, 33).
10. …którego zmartwychwstanie głosimy, sprawując Najświętszą Ofiarę Eucharystii.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który błogosławił swoim uczniom i w ich obecności wzniósł się do nieba (por. Dz 1, 9).
2. …którego obłok zakrył przed oczyma apostołów (por. Dz 1, 9).
3. …który wstępując do nieba, obiecał uczniom zesłać Ducha Świętego Pocieszyciela (por. Dz 1, 8).
4. …który zanim wstąpił do nieba, polecił uczniom, aby szli i nauczali wszystkie narodu, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (por. Mt 28, 19).
5. …który swoim wejściem do nieba wskazał nam ostateczny cel naszego życia na ziemi.
6. …który w całym swym nauczaniu mówił o naszym powołaniu do życia w niebie.
7. …który pozostał z nami aż do skończenia świata w eucharystycznych postaciach Chleba i Wina (por. Mt 28, 20).
8. …o którym św. Piotr powiedział, że przeszedł On przez ziemię „dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 38).
9. …który w Eucharystii daje nam przedsmak nieba.
10. …który, gdy przyjdzie w chwale, będzie nas sądził z uczynków miłosierdzia (por. Mt 25, 31-46).
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
III. Zesłanie Ducha Świętego
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który spełnił swą obietnicę, zsyłając na apostołów Ducha Świętego.
2. …którego Duchem Świętym w Wieczerniku zostali napełnieni apostołowie i Ty, Maryjo (por. Dz 2, 2).
3. …którego Duch pozwalał uczniom głosić Ewangelię w różnych językach (por. Dz 2, 7-9).
4. …którego Duch czyni nas Kościołem – Jego Mistycznym Ciałem.
5. …który w każdej Eucharystii mocą Ducha Świętego zamienia chleba w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
6. …którego Duch gromadzi na sprawowaniu niedzielnej Mszy św.
7. …którego Duch Pocieszyciel czyni ochrzczonych dziećmi Bożymi.
8. …który z Ojcem i Duchem Świętym mieszka w sercach wierzących jak w świątyni (por. 1 Kor 3, 16).
9. …którego Duch „przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie ( J 16, 8). 
10. …który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
IV. Wniebowzięcie Matki Bożej
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który wziął Cię, Niepokalaną, do nieba z duszą i ciałem.
2. …który w chwale nieba uczynił Cię pierwszą uczestniczką swego zmartwychwstania.
3. …który sprawił, że nie zaznałaś śmierci jako skutku grzechu pierworodnego.
4. …który Ciebie, wierną Służebnicę Pańską, chciał mieć przy sobie na zawsze.
5. …który biorąc Cię do nieba, okazał największe miłosierdzie.
6. …który uczynił Cię wierną towarzyszką w dziele zbawienia świata.
7. …który biorąc Cię do nieba, pokazał, jak mamy święcie żyć na ziemi, karmiąc się Eucharystią.
8. …który sprawił, ze możesz nieustannie za nami orędować.
9. …dzięki któremu wpatrujemy się w Ciebie jako wzór naszego postępowania, Niewiasto Eucharystii.
10. …którego uwielbiamy w tajemnicy Twojego wniebowzięcia.
Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
V. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo (…) błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus…
1. …który wziąwszy Cię do nieba, ustanowił Królową aniołów i wszystkich świętych.
2. …który uczynił Cię także naszą Królową.
3. …dzięki któremu jako Królowa rządzisz naszymi sercami mocą miłości.
4. …który ustanowił Cię dla nas przewodniczką na drodze wiary.
5. …który w niebie uczynił Cię dla nas Matką Miłosierdzia.
6. …dzięki któremu wypraszasz nam łaski Bożego miłosierdzia.
7. …który pokazał nam w Tobie „doskonałą realizację sakramentalnego działania” (Benedykt XVI, Sacramentum caritatis 33)
8. …który w Eucharystii daje nam przedsmak nieba.
9. …który pozwala, abyś umierających witała na progu szczęścia wiecznego.
10. …który sprawił, ze jesteś apokaliptyczną Niewiastą „obleczoną w słońce i z księżycem pod stopami” (Ap 12, 1).
 Święta Maryjo, Matko Boża…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy… lub: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…
 
Zeszyt maryjny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Wielka Tajemnica Wiary, str.135-147.