Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
/dopowiadamy: Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci/
Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem – Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach –
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni –
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka-
Abyśmy „bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości –
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo –
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością –
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali –
Abyśmy obdarzali się zaufaniem –
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć –
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam „cichych dni”-
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię –
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji –
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga-
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem –
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami –
Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować-
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami -
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy-
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył-
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności –
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości-
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana -
 
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus-
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich-
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia-
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli –
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
 
Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny,
udzielaj małżonkom Swojego Wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.
 
Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki
i trudności w radość bycia darem dla drugiego.
 
Módlmy się: Boże Wiekuista Miłości, Ty „na początku” stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią,
spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą,
wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku” i miłuje „do końca”.
Amen
 
Modlitwa ta jest oparta o przysięgę małżeńską, która kończy się wezwaniem
„Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”,
na mocy tego sakramentu z nadzieją przyzywajmy owego Wsparcia w naszym codziennym życiu.