Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. 
W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
  • świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania,
  • świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas poszczególnych szkół,
  • zaświadczenie o ukończonym (kursie) naukach przedmałżeńskich,
  • dowody osobiste,
  • odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny pół roku!),
  • jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii,
Dodatkowo:
  • w przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej,
  • w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka. 
Protokoły przedślubne spisywane są w terminie, który ustala się indywidualnie w kancelarii parafialnej.