RÓŻANIEC
Część radosna
   Aby każdy kapłan umiał:
    Usłyszeć Słowo Boże i żyć Nim
    Nieść Chrystusa innym
    Głosić Chrystusa jako Pana i Zbawiciela
    Mocno uwierzyć w Obecność Chrystusa w sakramentach
    Za biskupów, kapłanów i diakonów
Część światła
    Aby każdy kapłan umiał:
    Słyszeć głos Jezusa
    Zwracać się do Maryi w potrzebie głosić prawdę Ewangelii
    Być świadkiem Jezusa Syna Bożego
    Za biskupów, kapłanów i diakonów
Część bolesna
    Aby każdy kapłan umiał:
    Być wytrwałym w modlitwie
    Znosić cierpliwie cierpienia dla Chrystusa
    Być wiernym przyrzeczeniom kapłańskim
    Doświadczać mocy krzyża
    Za biskupów, kapłanów i diakonów
Część chwalebna
    Aby każdy kapłan:
    Był tym, który przynosi pokój i pojednanie
    Był świadkiem nadziei
    Był rozpalony ogniem Ducha Świętego
    Żył prawdziwą pobożnością maryjną
    Za biskupów, kapłanowi diakonów
 
MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Panie Jezu Ty wybrałeś spośród nas Twoich kapłanów i posłałeś ich by głosili Twoje Słowa i działali w Twoje Imię. Wielbimy Cię i dziękujemy za tak wielki dar dla Twojego Kościoła, prosimy Cię abyś ich napełnił ogniem Twojej Miłości, aby ich posługa objawiała Twoją obecność w Kościele. A ponieważ są tylko kruchymi naczyniami, prosimy by Twoja Moc jaśniała poprzez ich słabość. Daj, aby pośród utrapień i pokus nigdy nie byli zmiażdżeni, w wątpliwościach nie byli pozbawieni nadziei, a w prześladowaniach nigdy nie byli opuszczeni. Natchnij ich poprzez modlitwę każdego dnia do życia tajemnicą Twojej Śmierci i Zmartwychwstania. W czasie słabości poślij im Twojego Ducha, aby pomógł im wielbić Ojca Niebieskiego i modlić się za grzeszników. Połóż Twoje Słowa na ich wargi, aby mogli nieść Dobrą Nowinę ubogim i uzdrowienie złamanym na duchu. Niech dar Maryi, Twojej Matki dla umiłowanego ucznia, będzie Twoim darem dla każdego kapłana. Niech ta, która uformowała Twoje człowieczeństwo ukształtuje ich na Twoje Boskie podobieństwo, przez moc Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca.
 
MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
Panie Jezu, zapraszasz nas, aby modlić się do Ciebie – Pana Żniwa, abyś posłał robotników na swoje żniwo. Panie i Boże Wszechmocny wezwij do kapłaństwa mężczyzn rozpalonych ogniem Twojej miłości, którzy będą głosem Dobrego pasterza dla rozproszonych owieczek stada.
Panie żniwa poślij robotników na swoje żniwo!
Panie i Zbawicielu daj nam świętych kapłanów. Niech poprzez ich posługę Twoja życiodajna obecność w sakramentach będzie zawsze obecna w Twoim Kościele.
Panie żniwa poślij robotników na swoje żniwo!
 Panie i Dawco życia wzbudź mężczyzn napełnionych Twoja mocą wielką misyjną gorliwością, tak by wszyscy, którzy przebywają v ciemnościach mogli przejść do życia w świetle Chrystusa.
Panie żniwa poślij robotników na swoje żniwo!
(Cicha modlitwa osobista o powołania do kapłaństwa)
Panie Jezu Ty wezwałeś wybranych mężczyzn, aby byli z Tobą: by głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu i by mieli władzę nad mocami ciemności. Poślij Ducha Świętego tym, których powołałeś do służby kapłańskiej, niech wielkodusznie odpowiedzą na Twoje wezwanie i idą za Tobą.
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
 
 LITANIA DO ŚWIĘTYCH
    Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison
    Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
    Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
    Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
    Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
    Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za naszymi biskupami i kapłanami !
    Święci, Michale, Gabrielu i Rafale,
    Święty Józefie,
    Święci, Piotrze i Pawle,
    Święty Jakubie Apostole,
    Święty Augustynie,
    Święty Patryku,
    Święty Benedykcie,
    Święci Cyrylu i Metody,
    Święty Dominiku,
    Święci Franciszku,
    Święto Klaro,
    Święty Tomaszu z Akwinu,
    Święta Brygido,
    Święta Katarzyno ze Sieny,
    Święty Franciszku Ksawery,
    Święty Ignacy z Loyoli,
    Święta Tereso z Avila,
    Święty Janie od Krzyża,
    Święty Wincenty a Paulo,
    Święty Janie Eudesie,
    Święta Małgorzato Clitherow,
    Święty Wincenty Pallotti,
    Święty Janie Mario Vianneyu,
    Święty Janie Bosko,
    Święta Tereso z Lisieux,
    Święta Faustyno,
    Święta Tereso Benedykta,
    Święty Pio,
    Święty Janie XXIII
    Święty Janie Pawle II,
    Wszyscy kapłani męczennicy polscy,
    Święty Wojciechu,
    Święty Stanisławie ze Szczepanowa,
    Święty Janie Nepomucenie,
    Święty Melchiorze Grodziecki,
    Święty Janie Sarkandrze,
    Święty Andrzeju Bobolo,
    Święty Jozafacie Kuncewiczu
    Święty Maksymilianie Kolbe,
    Błogosławiony Jerzy Popiełuszko
    Wszyscy święci kapłani polscy,
    Święty Jacku Odrowążu,
    Błogosławiony Czesławie,
    Święty Janie Kanty,
    Święty Szymonie z Lipnicy
    Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński,
    Święty Rafale Kalinowski,
    Święty Józefie Bilczewski,
    Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,
    Błogosławiony Michale Sopoćko
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, † spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.