Kiedy można korzystać z posługi kapłańskiej w domu chorego? 
W sytuacji, gdy chrześcijanin doświadcza ciężkiej choroby, przygotowuje się do operacji czy też jest w niebezpieczeństwie śmierci powinien przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych.
Osoby starsze, które odczuwają osłabienie sił, nie powinny zaniedbywać przyjęcia tego sakramentu.
 
Namaszczenia Chorych udziela się zazwyczaj wraz sakramentami spowiedzi i Komunii świętej i udziela się podczas odwiedzin w domu lub w innym miejscu przebywania chorego.
 
Co przygotować na wizytę kapłana?
Należy wtedy przygotować stolik nakryty białym obrusem z krzyżem i świecami lub inne godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 
Kiedy odbywają się odwiedziny chorych?
- z księdzem można umówić się osobiście lub przez telefon - ustalając dzień i godzinę odwiedzin
- w naszej parafii istnieje praktyka regularnych odwiedzin chorego przez kapłana w Pierwsze Piątki Miesiąca [zasadniczo z tej posługi powinni korzystać parafianie, których stan zdrowia nie pozwala na regularną obecność na Mszach Świętych w niedziele i uroczystości] po Mszy św. o godz. 9:00.
 
Czy chory może przyjmowac Komunię Świętą częściej?
W naszej parafii istnieje również możliwość korzystania z posługi Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii - wtedy częściej można przystępować do Komunii swiętej, zasadniczo w co drugą niedzielę, według indywidualnie ustalonego porządku.