Dr hab. Dorota Sula

„Życie społeczno – polityczne na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w Wałbrzychu”.