Kiedy można przystąpić do spowiedzi?
Do Sakramentu Pokuty i Pojednania w naszej parafii można przystąpić podczas Mszy świętych w niedzielę (gdy obydwaj kapłani są obecni na parafii), a w dni powszednie około pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii, szczególnie jest to możliwe w Pierwsze Piątki Miesiąca.
 
Poza tym dwa razy do roku - w okresie Adwentu i Wielkiego Postu - możemy przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania sprawowanego przez kapłanów z całego naszego dekanatu.
 
Jak przygotować się do spowiedzi?
Zachęcamy, ażeby przed podejściem do kratek konfesjonału zadbać o należyte wykonanie pozostałych warunków dobrej spowiedzi, do których zaliczamy:
1. Rachunek Sumienia - najlepiej jeśli jest on wykonany dokładnie, na bazie odpowiednich tekstów dostosowanych do wieku i statusu osoby spowiadającej się.
2. Żal za grzechy - jest ważnym warunkiem Sakramentu Pokuty, gdyż to w tym momencie powinniśmy wyrazić smutek z powodu myśli, słów, czynów i zaniedbań, którymi obraziliśmy dobrego Boga oraz całą wspólnotę Kościoła.
3. Mocne postanowienie poprawy - każdy, kto przystępuje do Sakramentu Pokuty, powinien nieść w sobie myśl "więcej tego zła nie uczynię".
4. Szczera spowiedź  - dopiero w tym warunku powinniśmy uklęknąć u kratek konfesjonału i szczerze wyznać grzechy Bogu.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – należy wykonać pokutę wskazaną przez spowiednika -  powinniśmy w miarę możliwości naprawić skutki naszego grzechu, czy to przez modlitwę czy też działanie dla dobra bliźnich.