Do Sakramentu Bierzmowania przystępują zasadniczo uczniowie VIII klas Szkoły Podstawowej po trzyletnim  przygotowaniu.
Osoby starsze wstepujące na drogę formacji później także są zobowiązane do trzyletniego okresu przygotowań, chyba że po osobistej rozmowie z Duszpasterzem postanowione zostanie wstąpienie na inną drogę formacji ze względu na wiek, bądź sytuację danej osoby. 
 
Warunkami koniecznymi do spełnienia, aby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania są:
1. Uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu w ramach katechezy parafialnej /raz w miesiącu, według ustalonego terminarza/.
2. Ukończenie z wynikiem pozytywnym katechezy przygotowującej do Sakramentu Bierzmowania.
3. Przedstawienie świadectwa chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.
4. Uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej, by rozpocząć indywidualne lub w małej grupie przygotowanie tego Sakramentu.
 
Kiedy udzielany jest Sakrament Bierzmowania? 
Sakrament Bierzmowania w naszej parafii udzielany jest zasadniczo raz do roku, w terminie wyznaczonym przez Księdza Biskupa Świdnickiego. Czasem w uzasadnionych przypadkach osoby przygotowywane w naszej parafii, udają się na Liturgię Sakramentu do innej, wskazanej przez Duszpasterza parafii.