Chcę przestąpić Jego próg
z dziękczynieniem w sercu mym
i w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień,
który dał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu,
bo Pan radością mą.
Pan radością mą,
Pan radością mą,
chcę śpiewać Mu,
bo Pan radością moją jest /mą.

----------------------------------------------

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie 
Brałeś dziateczki w objęcia swe. 
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do Serca Twego przytul i mnie. 
 
2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże, 
W żłóbku płakałeś nad światem złym. 
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze, 
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim. 
 
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, 
Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię. 
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, 
Za to Cię kochać na wieki chcę. 
 
4. Rzekłeś: "Nie może ze Mną być w niebie, 
Kto nie chce dziecku podobnym być", 
Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie! 
Daj mi niewinnie do śmierci żyć! 
 
5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie, 
Gdy się rozstanę ze światem tym, 
Zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie, 
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.

----------------------------------------------

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.
 
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego Kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

----------------------------------------------

1. Wszystko Tobie oddać pragnę    
i dla Ciebie tylko żyć!           
Chcę Cię Jezu kochać wiernie      
dzieckiem Twoim zawsze być!       
 
Ref.: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! /x2 
 
2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat.
Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat. 
 
Ref.: Serce moje weź...
 
3. Wszystko Tobie oddać pragnę,
w duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu
Twojej łaski Boży dar.

----------------------------------------------

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
‎ Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

‎ Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
‎ Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

----------------------------------------------

Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko jest we drzwiach.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko Jest we drzwiach.
To Jezus, idzie, już słyszę Jego głos,
to Jezus, to idzie mój Pan.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
już blisko jest we drzwiach.

----------------------------------------------

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.
 
Ref. O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.
 
2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

 
Ref. O szczęście...
 
3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.

 
Ref. O Szczęście...
 
4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.
Ref. O szczęście...

----------------------------------------------

1.Święty, Święty, Święty, Święty,
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą,
Święty, Święty, Święty, Święty
 
2.Dobry Ojcze...
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem...
 
3.Drogi Jezu...
Swoją Krwią nas odkupiłeś...
 
4.Duchu Święty...
Przyjdź napełnij nas na nowo...
----------------------------------------------
1. Już gościsz, Jezu w sercu mym;
dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.
 
2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
Chcę ofiarować zapał swój,
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.
 
3. Za łaski, które dajesz mi.
O, Jezu dzięki składam Ci
I kocham Cię, o Jezu mój,
Bo Ty osładzasz życia znój.
 
4. Jezu, pozostań w sercu mym,
tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
wytrwać w miłości Jezu, Twej.
----------------------------------------------
1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie.
Ty zmieniłeś świat Swym zmartwychwstaniem, Ty Panie.
 
Ref. Tylko Ty jeden wiesz,
co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
 
2. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty Panie.
 
Ref. Tylko Ty jeden wiesz,
co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz,
co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, możesz pomóc mi.
 
3. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski,Ty Panie.
 
Ref. U Twych stóp cały świat,
Ty wiesz, co czeka nas,
tylko Ty, Panie, tylko Ty.
U Twych stóp cały świat,
Ty wiesz, co czeka nas.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
----------------------------------------------

Z Tobą Jezu, chcemy żyć,
Tobie wciąż wiernymi być.

Ty nas w swej opiece masz,
Królu serc, Panie nasz,
Zbawicielu dobry nasz.

Prowadź, Jezu, dzieci Twe,
daj zwyciężać wszystko złe.

Ty nas w swej opiece masz,
Królu serc, Panie nasz,
Zbawicielu dobry nasz.

----------------------------------------------

1.Rodzicom naszym nieśmy dziś,
Wdzięczności naszej dług,
Za miłość waszą i wasz trud,
Niech wynagrodzi Bóg.
 
Ref. Te kwiatki w ręku, to nasz dar.
W ten uroczysty dzień.
Niech słońce zawsze świeci Wam.
A troski idą w cień.
 
2. Za każdą nam otartą łzę,
Za nieprzespaną noc,
Wam wszystkim dziś składamy cześć,
Dar serca chcemy nieść
----------------------------------------------
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
I świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze.
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie bo Jezus woła.