Niedziela, 7 listopada 2021 r., godz. 16:00
Dr hab. Dorota Sula,
„Życie społeczno – polityczne na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w Wałbrzychu”.
Niedziela, 14 listopada 2021 r., godz. 16:00
Ks. dr Krzysztof Moszumański 
„Powstanie parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu na tle sytuacji Kościoła w Polsce i na Dolnym Śląsku”.
Niedziela, 21 listopada 2021 r., godz. 16:00
Ks. prałat Bogusław Wermiński i ks. Czesław Studenny,
„Rozmowa ze świadkiem historii, ks. Prałatem Bogusławem Wermińskim, pierwszym proboszczem parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu”.