Pogrzeb Kościelny dla Zmarłych Chrześcijan
Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisami prawa. Na pogrzeb kościelny składają się przede wszystkim czynności liturgiczno-modlitewne, w których wspólnota eklezjalna wyprasza duchową pomoc dla osób zmarłych, utwierdzając w żyjących wiarę w zmartwychwstanie oraz ożywiając prawdziwego ducha ewangelicznego.
 
Kościół w swojej dyscyplinie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, jednak nie jest przeciwny kremacji ciała, zwłaszcza kiedy osoba zmarła na skutek chorób zakaźnych czy groźnych epidemii. Natomiast negatywnie ocenia kremację ciała, kiedy została wybrana z wewnętrznych pobudek człowieka, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko nauce chrześcijańskiej.
 
Miejscem stałym nabożeństwa pogrzebowego, a więc liturgii pogrzebowej za każdego wiernego powinna być jego świątynia parafialna (przynależność zgodnie z miejscem zamieszkania), a miejscem złożenia ciała do grobu cmentarz parafialny lub komunalny. Jednakże warto podkreślić, że każdy wierny lub ci, którzy podejmują troskę o zorganizowanie pogrzebu dla zmarłego, autonomicznie mogą wybrać inny kościół jako miejsce  nabożeństwa pogrzebowego. Jednakże taki wybór musi być zaakceptowany przez proboszcza zarządzającego wybranym kościołem i po powiadomieniu proboszcza własnego osoby zmarłej.
 
/patrz ks. Wiesław Wenz, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania, Wrocław 2008, str. 605 - 610/