SPOTKANIE 1 - Niedziela, 7 listopada 2021 r., godz. 16:00

Dr hab. Dorota Sula, „Życie społeczno – polityczne na przełomie lat 60-tych i 70-tych

XX wieku w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w Wałbrzychu”.

 

SPOTKANIE 2 - Niedziela, 14 listopada 2021 r., godz. 16:00

Ks. dr Krzysztof Moszumański, „Powstanie parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu na tle sytuacji Kościoła w Polsce i na Dolnym Śląsku”.

 

SPOTKANIE 3 - Niedziela, 21 listopada 2021 r., godz. 16:00

Ks. prałat Bogusław Wermiński i ks. Czesław Studenny, „Rozmowa ze świadkiem historii,

ks. Prałatem Bogusławem Wermińskim, pierwszym proboszczem parafii

p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu”.