Od października br. do połowy 2022 r. w Kościele na całym świecie trwa ogłoszony przez Franciszka Synod. Synod najogólniej mówiąc jest czasem wspólnego zastanawiania się nad sytuacją Kościoła, nad jego teraźniejszością i przyszłością. Zupełną nowością obecnego Synodu jest fakt , że papież prosi by wzięli w nim udział nie tylko biskupi, księża ale przede wszystkim wszyscy ochrzczeni a nawet osoby niekoniecznie nawet formalnie należące do Kościoła, chcące jednak włączyć się w spotkania synodalne.

Koordynatorami spotkań synodalnych w naszej parafii zostali: Paweł Rutkowski i Piotr Wojnowski. Panowie Paweł i Piotr od przyszłej niedzieli (14 listopada br. ) będą tworzyć parafialną grupę synodalną.