• Pierwszym z nich jest powstała z inicjatywy Księdza Czesława Studennego grupa parfialna, która każdego tygodnia, gdy pozwalają na to warunki, spotyka się na plebanii, aby zatrzymać się nad Słowem Bożym, które będzie głoszone następnej niedzieli. Każde z takich spotkań jest swego rodzaju możliwością, aby przygotować się na pełne przeżywanie niedzielnej Eucharystii. 
  • Drugą zaś formą medytacji Słowa Bożego w naszej parafii jest działalność "Domowych Kręgów Biblijnych". W naszej wspólnocie parafialnej zostały rozprowadzone specjalne podręczniki, które wykorzystywane przez parafian, dają możliwość zatrzymania się nad Słowem Bożym w zaciszu własnych wspólnot domowych czy też koleżeńskich.