Zapraszamy do codziennej indywidualnej
adoracji Najświętszego Sakramentu,
która odbywa się w naszym Kościele w godzinach:
w dni powszednie: od godz. 9:00 do 18:00
w soboty: od 10:00 do 18:00
w niedziele i święta: od 12:00 do 18:00 
 
" Usiądź przy Mnie jak Maria, i patrz, i słuchaj,
a dowiesz się wszystkiego w swoim czasie.
Wsłuchaj się w głos Mój, wpatruj się we Mnie." 
60, Alicja Lenczewska, Świadectwo. Dziennik Duchowy