Do Sakramentu Pokuty i Pojednania w naszej parafii można przystąpić podczas Mszy świętych w niedzielę (gdy obydwaj kapłani są obecni na parafii) a w dni powszednie około pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii, szczególnie jest to możliwe w Pierwsze Piątki Miesiąca.

Poza tym dwa razy do roku w okresie Adwentu i Wielkiego Postu możemy przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania sprawowanego przez kapłanów z całego naszego dekanatu.

 Zachęcamy, ażeby przed podejściem do kratek konfesjonału zadbać o należyte wykonanie pozostałych warunków dobrej spowiedzi, do których zaliczamy:

1. Rachunek Sumienia - najlepiej jeśli jest on wykonany dokładnie, na bazie odpowiednich tekstów dostosowanych do wieku i statusu osoby spowiadającej się.

2. Żal za grzechy - jest ważnym warunkiem Sakramentu Pokuty, gdyż to w tym momencie powinniśmy wyrazić smutek z powodu myśli, słów, czynów i zaniedbań, którymi obraziliśmy dobrego Boga oraz całą wspólnotę Kościoła.

3. Mocne postanowienie poprawy - każdy, kto przystępuje do Sakramentu Pokuty, powinien nieść w sobie myśl "więcej tego zła nie uczynię".

4. Szczera spowiedź  - dopiero w tym warunku powinniśmy uklęknąć u kratek konfesjonału i szczerze wyznać grzechy Bogu.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – należy wykonać pokutę wskazaną przez spowiednika -  powinniśmy w miarę możliwości naprawić skutki naszego grzechu, czy to przez modlitwę czy też działanie dla dobra bliźnich.