Spis osób, które w naszej parafii modlą się o ocalenie Dziecka Poczętego w 2020 roku:
Elżbieta Banaszyńska
Piotr Błaszko
Marzena Goniuch 
Aleksandra Kołkowska
Barbara Kotońska
Ks. Paweł Reizer
Ks. Czesław Studenny
Krystyna Wierzchołowska
Grzegorz Wilczura
Piotr Wojnowski