Obecnie działający w naszej parafii chórpowstał z inicjatywy księdza proboszcza Czesława Studennego, w celu ubogacenia Liturgii sprawowanej w naszym kościele przez wspólny śpiew, w tradycyjnym brzmieniu wielogłosowym.  
Pierwszy raz chór zaśpiewał podczas koncertu pieśni o tematyce maryjnej, gdy w naszej parafii trwała peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w październiku 2016 roku.
Członkowie chóru wykonują utwory czterogłosowe, pośród których można znaleźć zarówno kompozycje wielkich mistrzów minionych wieków, jak i współczesne pieśni liturgiczne, wykonywane w piękny harmonijny sposób. 
Chór przyjął nazwę "Anastasis", co znaczy w języku greckim "Zmartwychwstanie", aby samą nazwą głosić to co w naszej parafii, a także w całym kościele, jest najważniejszą prawdą. 
Próby  odbywają się raz w tygodniu pod kierunkiem Aleksandry Kołkowskiej. Chór wykonuje utwory czterogłosowe. Osoby, które chciałyby dołączyć do tejże grupy, zapraszamy do kontaktu z organistką parafii, w celu przesłuchania co do predyspozycji wstąpienia w szeregi osób, chwalących Boga śpiewem.